Lieveheersbeestjes tegen bladluis

Gebruiksaanwijzing

  • Zet de larven in het midden van bladluishaarden uit vooraleer deze te omvangrijk worden.
  • Zet de larven onmiddellijk na ontvangst uit. Ze kunnen maximaal 1 à 2 dagen in de koelkast bewaard worden bij 8 à 10°C.
  • De nodige hoeveelheid larven hangt af van de omvang van de aantasting en de groei/ontwikkeling van de teelt. Elke dag controleren en opnieuw inzetten, indien nodig. Vb. 3 tot 5 larven inzetten aan de voet van een rozenstreek in het begin van de besmetting; 10 larven bij een vroegtijdige inzet op jonge boompjes in de fruitteelt.

 

Voordelen

  • Inheems lieveheersbeestje, aanwezig in heel Europa; dus: aangepast aan onze klimaatsomstandigheden, geen ontwrichting van ecosystemen.
  • Natuurlijk voorkomend in boom- en struikflora maar ook op kruiden, dus ook goed toepasbaar voor verscheidene teelten (bloementeelt, groenteteelt, boomteelt, enz.).
  • De larven zijn aphidifaag maar zeer polyfaag.
  • Verpakt per 100 of 250 larven in boter Weinig temperatuursafhankelijk

Toepassingstijdstip :
Weinig temperatuursafhankelijk

Webshop