Aaltjes tegen engerlingen

Aaltjes tegen engerlingen

Hoe te bestrijden?

Schadebeeld
De engerling is de larve van de mei-, juni-, of rozenkever. Meer dan 80% van de schade wordt veroorzaakt door de engerling van derozenkever. De schade wordt voornamelijk aangericht in gazons en is te herkennen aan geelverkleuring en losliggende delen van het gazon. Een duidelijke aanwijzing voor de aanwezigheid van engerlingen is dat vogels in het gazon pikken. Zij pikken de engerling uitde zode en vernielen zo het gazon.

Bestrijding
Engerlingen

Product: Aaltjes tegen engerlingen (van de rozenkever)
Wanneer bestrijden: Van begin juli tot begin oktober.
Toepassing: Oplossen in het water en verdelen over te behandelen
oppervlak.

Werking: De aaltjes dringen binnen bij de engerlingen waar ze zich vermenigvuldigen. De engerlingen gaan na 2-4 dagen dood, verkleuren naar rood-bruin en verslijmen. De aaltjes verlaten de engerlingen en gaan op zoek naar een nieuwe gastheer. Na 6 weken wordt de optimale bestrijding bereikt. Wanneer er geen larven
meer aanwezig zijn kunnen de aaltjes nog ongeveer 4 weken leven. De aaltjes zelf geven geen schade of overlast in de tuin.

Verpakking: 5 miljoen/10m² – 10 miljoen/20m² – 50 miljoen/100m²

Rozenkever
De rozenkever zelf richt geen tot weinig schade aan.

Het bestellen van de aaltjes

Hier kan je online aaltjes bestellen: klik hier