Aaltjes tegen veenmollen

Wat zijn veenmollen?
Veenmollen zijn graafinsecten met sterk ontwikkelde voorpoten. Ze kunnen vrij groot worden, ongeveer 5 cm. De kleur van veenmollen varieert van bruin, roodbruin tot geelachtig.

Schadebeeld:
Bij een plaag van veenmollen zijn er duidelijke gangen zichtbaar in het gras, in combinatie met afgestorven plekken. Bij het graven van de gangen worden wortels van gazons en grasvelden, maar ook van allerlei andere planten, afgebeten.

Toepassingsperiode:
Behandelen bij het verschijnen van de eerste veenmollen. (eind april tot eind juni)

Webshop