Aaltjes tegen rouwvlieglarven

Wat zijn rouwvlieglarven?
De larven van de rouwvlieg worden vaak verward met emelten. Maar
de larven van rouwvliegen zijn veel kleiner en hebben een duidelijke
zwarte kop.  Ze zijn meestal in groepjes (circa 100 larven) te vinden.
Schadebeeld:
het gras verkleurt zwart en sterft af. Rondom het groeipunt van het
grasplantje of de graspol komen er vele tientallen larven voor. Bij
zware aantasting kunnen grote oppervlakken gras geheel los komen te liggen.

Toepassingsperiode:
behandeling bij een bodemtemperatuur van tenminste 6 °C.

Webshop