Galmug tegen bladluis

Gebruiksaanwijzing

  • Na levering moeten de galmugpoppen zo snel mogelijk uitgezet worden.
  • Het materiaal kan eventueel kort bewaard worden, dit bij 10 tot 15°C op een donkere plaats.
  • Let er op dat u de flessen nooit in direct zonlicht plaatst.
  • De plastic koker openen en onder het gewas bij een luizenhaard plaatsen, ofwel strooien in de speciaal hiervoor voorziene paaremmers. Deze kunnen ’s avonds worden geopend en ’s morgens terug worden gesloten.
  • Zet galmuggen in vanaf het moment dat de eerste bladluizen voorkomen. De aantallen hangen af van de omvang van de bladluisaantasting. In bladluizenhaarden meer galmuggen inzetten.

Toepassingstijdstip :
Gemiddelde temperatuur boven de 12 ° C, en aanwezigheid van bladluis nodig.

Webshop